Leuk Kidz Blog

De Leukste Blog voor Kinderen

Advies VO hangt af van rekenen en begrijpend lezen

Wist je dat een school bij het advies naar het Voortgezet Onderwijs, met name kijkt naar 2 vakken? En dat deze 2 vakken begrijpend lezen en rekenen zijn? Het is dus erg belangrijk om extra met begrijpend lezen en rekenen te oefenen, als je merkt dat je kind hier moeite mee heeft. Wat zeker kan helpen, is het maken van oefenbladen voor rekenen.

Verschillende reken categorieën die je kunt oefenen met je kind

Er zijn verschillende reken categorieën die je met je kind extra kunt oefenen. Aan te raden is om altijd even te overleggen met de leerkracht op welk gebied je kind extra ondersteuning nodig heeft. En ook waar je kind juist goed in is. Is jouw kind een kei in automatiseren, maar is het berekenen van procenten lastig? Pak ze dan allebei met oefenen mee. Zo wissel je iets makkelijks met iets moeilijks af. Je kunt aan deze categorieën denken:

  • automatiseren
  • meten
  • meetkunde
  • getalbegrip

Rekenen bestaat uit veel gebieden. Waar meetkunde en ruimtelijke oriëntatie met name draait om inzicht, zijn er ook kinderen die moeite hebben met hoofdrekenen. Er zijn oefenbladen om met al deze onderdelen aan de slag te gaan. Het aanleren van een helpende en goede rekenstrategie helpt. Je kind bouwt zo zelfvertrouwen op en rekenen wordt weer leuk.

Oefenen met het begrijpen van een tekst

Zowel snelle als langzame lezers kunnen er moeite mee hebben. Begrijpen wat ze net gelezen hebben. Of een antwoord op een vraag uit de tekst halen. Dit is een hele belangrijke vaardigheid. Die de hele schooltijd, zowel op de basisschool als op vervolgopleidingen, benut wordt. Je kunt dit oefenen door je kind hardop een tekst te laten lezen. Na het lezen stel je zelf een vraag erover. Maar makkelijker is het om een gericht oefenblad hiervoor te gebruiken. Zo kun je ook inzichtelijk maken waar het wellicht mis gaat. Hardop lezen is in het begin altijd handig.

Het maakt namelijk uit of je molen of mollen leest voor het tekstbegrip. Door hardop een tekst te lezen, corrigeren veel lezers zichzelf. Je kunt ook zelf de tekst hardop voorlezen aan je kind en expres een foutje maken. Laat je kind raden waar het foutje gemaakt wordt. Blijf motiveren en stimuleren.